finger drumming series


Finger Drumming I // Steady beat


 
 
 
 

finger drumming II // simple groove


 
 
 
 

finger drumming III // bass drum independence


 
 
 
 

finger drumming IV // Hihat subdivision


 
 
 
 

finger drumming v // hihat subdivision with bass drum independence